בת מצווה
<p align="center"><u><a href="http://www.ohelyael.com/"><font color="#000000">www.ohelyael.com</font></a></u><a href="http://www.ohelyael.com/"></a></p><a href="http://www.ohel16.co.il"><font color="#000000" size="2"></font></a>
אוהל יעל - מקום בהר

סלולרי : 052-2847676